בלי עצות בבקשה, לפעמים לא להגיד זה הרבה

בלי עצות בבקשה, לפעמים לא להגיד זה הרבה