slide7
ללמוד מנהיגות
ולעשות שינוי

"צבי לבנה והצוות יכולים להביא שיפור גדול מאוד לכל ארגון גדול"

"צבי לבנה והצוות יכולים להביא שיפור גדול מאוד לכל ארגון גדול"

"צבי לבנה והצוות יכולים להביא שיפור גדול מאוד לכל ארגון גדול"

שמואל גנץ, מנכ"ל עיריית חיפה

שמואל גנץ, מנכ"ל עיריית חיפה

שמואל גנץ, מנכ"ל עיריית חיפה

slide3
להבין שהכל

"משוב חיובי כמו שקיבלתי על שדות

"משוב חיובי כמו שקיבלתי על שדות

"משוב חיובי כמו שקיבלתי על שדות

תא"ל רן פקר ז"ל

תא"ל רן פקר ז"ל

תא"ל רן פקר ז"ל

מתחיל ביחסים

ישראל – לא ראיתי בשום מקום"

ישראל – לא ראיתי בשום מקום"

ישראל – לא ראיתי בשום מקום"

slide2
להדליק את המוטיבציה

"יצאנו נלהבים ועם אור בעיניים!"

"יצאנו נלהבים ועם אור בעיניים!"

"יצאנו נלהבים ועם אור בעיניים!"

מריאנה בן-יוסף, מנהלת אורט אבין

מריאנה בן-יוסף, מנהלת אורט אבין

מריאנה בן-יוסף, מנהלת אורט אבין

slide1
להבין את ה"למה" שלך

"התרחש תהליך שהוא יותר חשוב ויותר משמעותי משנים של

"התרחש תהליך שהוא יותר חשוב ויותר משמעותי משנים של

"התרחש תהליך שהוא יותר חשוב ויותר משמעותי
משנים של יעוץ ארגוני"

בתיה בראונר, מנהלת תיכון עירוני א'

בתיה בראונר, מנהלת תיכון עירוני א'

בתיה בראונר, מנהלת תיכון עירוני א'

slide4
לעבוד טוב יותר ביחד

"הכרנו והתקרבנו כמו שמעולם לא קרה לפני כן"

"הכרנו והתקרבנו כמו שמעולם לא קרה לפני כן"

"הכרנו והתקרבנו כמו שמעולם לא קרה לפני כן"

ז.כ. מדידות הנדסה

ז.כ. מדידות הנדסה

ז.כ. מדידות הנדסה

slide5
לפעול למטרה משותפת

"אני את המטרה שלי השגתי – בנינו כאן צוות!"

"אני את המטרה שלי השגתי – בנינו כאן צוות!"

"אני את המטרה שלי השגתי – בנינו כאן צוות!"

הילה חוטר ישי, מרכז הטניס התחרותי

הילה חוטר ישי, מרכז הטניס התחרותי

הילה חוטר ישי, מרכז הטניס התחרותי

slide6
למידה מתוך
התנסות וחוויה

"התנסות שונה, חזקה, מלאה בתובנות
וחוויה בלתי נשכחת"

"התנסות שונה, חזקה, מלאה בתובנות
וחוויה בלתי נשכחת"

"התנסות שונה, חזקה, מלאה
בתובנות וחוויה בלתי נשכחת"

יוסי, אל-אופ

יוסי, אל-אופ

יוסי, אל-אופ

previous arrow
next arrow

להבין שהכל מתחיל ביחסים...

    לקוחות

    צור קשר

      נגישות