תהליך בניית חזון

משתתפים מספרים

[slide-anything id='424']

כיום זה כבר ברור שכל ארגון זקוק לחזון.

חזון טוב, הוא מצפן השומר על כיוון התנועה של הארגון. הוא מציג לעובדים תמונה ברורה ומלאת השראה של הרעיון המניע שעומד מתחת לתכלית העשייה שלהם.

בכוחו ליצור חיבור רגשי למטרות העומדות בפניו, להגביר את המוטיבציה ואת הרצון להשתפר.

הוא מביא לכך שהעובד פועל מתוך אמונה והבנה של המשמעות והתועלת של עבודתו, כלומר הוא מבין מדוע ולשם מה עבודתו חשובה ומשמעותית.

עם זאת, חזון אינו אפקטיבי כאשר הוא מוכתב מההנהלה,
רק כאשר הוא תוצר משותף של מרבית העובדים הם ירגישו שותפות ומחויבות להגשמתו.

תהליך בניית החזון מורכב ממפגשים בהם יתקיימו דיונים, סיעורי מוחות, ופעילויות נוספות שבאמצעותן הוא יגובש.

משתתפים מספרים

[slide-anything id='1521']