טל מנהלת תפעול ושיווק שדות ישראל

טל
מנהלת תפעול ושיווק
שדות ישראל