לגעת בדברים החשובים באמת !

תובנות לחיים – לחברי בני ה 60 וצפונה/ צבי לבנה

תובנות

אני לא היחיד שחשב מחשבות כאלה ואחרות בצעירותו וחושב אחרת בבגרותו, זה ברור לי, ובכל זאת חייב לכתוב את זה. האם זה מפני שהגעתי אני לאזור ה"60 צפונה"? לא רק. האם מפני שיש דברים שאדם יכול להבין אותם , להבין באמת רק כאשר הוא חווה אותם בעצמו?

נגישות