לגעת בדברים החשובים באמת !

מנהיגות מעצבת – האם אתה יכול להיות מנהיג ?

מנהיגות

 אנחנו יודעים שעובדים נאמנים לארגון בזכות המנהלים שלהם . אנחנו יודעים גם את ההיפך- עובדים עוזבים ארגונים "בזכות" המנהלים שלהם. לא נולדנו עובדים. היינו ילדים פעם. זוכרים איך למדנו עם מורה שאהב אותנו?  שאהבנו אותו ?איך הלכנו אחריו והיינו מוכנים להתאמץ בשבילו ? אז כלום לא השתנה, גם עובדים מוכנים להתאמץ עבור המנהלים שלהם. לזה […]

נגישות