כוחה של מילה -למה רצית למות?

כוחה של מילה

השאלה הזו גמרה אותי. היא לא הייתה מופנית אלי אבל גמרה אותי, אבל שם הבנתי מהי כוחה של מילה. הדבר האחרון שרציתי היה למות. היהפך, עשיתי הכל בכדי לחיות. בכדי להישאר בחיים. ואז הגיעה הרופאה הפסיכיאטרית למיטה שלידי. אינני יודע מי שכב לידי אבל אני יודע שהוא ניסה להתאבד. לא רציתי לדעת לא בחרתי לדעת לא הייתי […]