לגעת בדברים החשובים באמת !

יציאת מצרים – אחי חזר מהשבי המצרי/צבי לבנה

שבי במצרים

החזקתי את משפחתי שבועיים בידיעה שהבנתי שהוא נפל. הנפש שלי הייתה קרועה. שידרתי למשפחה אופטימיות וראיתי אותם מתאוששים, ומצד שני ידעתי שאני מרמה אותם ושלמעשה בעוד ימים ספורים יגיע קצין העיר פעם נוספת והם יקבלו את הבשורה הנוראה מכל.

נגישות