בשדות ישראל אנו יודעים להקנות כלים מנהיגותיים הלכה למעשה –זו התחייבות !!!

בשדות ישראל אנו יודעים להקנות כלים מנהיגותיים הלכה למעשה –זו התחייבות !!!