יום האהבה, מילה אחת ועולם שלם

יום האהבה, מילה אחת ועולם שלם