יצירת צוות אמיתי וחיזוק הקשר בין חבריו, יסייעו באופן משמעותי להשגת תוצאות אפקטיביות יותר , לשימור עובדים ולאווירה האירגונית בכלל -שדות ישראל

יצירת צוות אמיתי וחיזוק הקשר בין חבריו, יסייעו באופן משמעותי להשגת תוצאות אפקטיביות יותר , לשימור עובדים ולאווירה האירגונית בכלל -שדות ישראל