על אושר דני ועל הוגה כבר שמעתם ?

על אושר דני ועל הוגה כבר שמעתם ?