קבלת החלטות

אני כן יודע שהדפיקה ההיא בדלת היה הרגע ששינה לחלוטין את מהלך חיי.