לגעת בדברים החשובים באמת !

תמר שמחי זייפר, מנכ"ל מט"י חיפה

תמר שמחי זייפר, מנכ”ל מט”י חיפה

נגישות