לגעת בדברים החשובים באמת !

"\u05dc\u05d0 \u05e8\u05d0\u05d9\u05ea\u05d9 \u05de\u05e9\u05d5\u05d1 \u05db\u05dc \u05db\u05da \u05d7\u05d9\u05d5\u05d1\u05d9 \u05e2\u05dc \u05e9\u05d5\u05dd \u05de\u05e7\u05d5\u05dd \u05d0\u05d7\u05e8 \u05db\u05de\u05d5 \u05e2\u05dc \u05e9\u05d3\u05d5\u05ea \u05d9\u05e9\u05e8\u05d0\u05dc"

“לא ראיתי משוב כל כך חיובי על שום מקום אחר כמו על שדות ישראל”

תא"ל רן פקר ז"ל

מייסד ויו"ר "צהלה"
נגישות