לגעת בדברים החשובים באמת !

"\u05d4\u05e7\u05d5\u05e8\u05e1 \u05d4\u05d6\u05d4 \u05e9\u05d9\u05e0\u05d4 \u05dc\u05d9 \u05d0\u05ea \u05d4\u05d7\u05d9\u05d9\u05dd"

“הקורס הזה שינה לי את החיים”

הקורס הזה שינה לי את החיים.
הכלים שקיבלתי בקורס הזה לא קיבלתי בשום מקום.

דימיטרי פינקוביץ',
יו"ר מהנדסים, עיריית חיפה.
נגישות