לגעת בדברים החשובים באמת !

המנהל כמנהיג – אפשר ללמוד מנהיגות

אנחנו חיים בתקופה בה המילה מנהיגות היא חלק מהשיח היומיומי. הדרישה להוביל ולהנהיג חדרה לכל תחום אפשרי ואנו נדרשים לה יותר ויותר . מנהיגות ארגונית, מנהיגות חברתית מנהיגות אישית ועוד. אנחנו נדרשים ליוזמה מנהיגותית. להוביל, להשפיע, להנחות. במשפחה, בעבודה בין חברים. מנהיגות היא שעושה את ההבדל. אני מאמין שאפשר ללמוד מנהיגות. שאפשר לחדד ולהעצים אלמנטים מנהיגותים הקיימים בכל אחד מאיתנו. זו אינה אמירה בלבד, זו מחויבות. הרצאה אינטרקטיבית אשר בסיומה ייתנו כלים יישומיים לכל משתתף.

נגישות