לגעת בדברים החשובים באמת !

"\u05d1\u05e9\u05d3\u05d5\u05ea \u05d9\u05e9\u05e8\u05d0\u05dc \u05dc\u05de\u05d3\u05e0\u05d5 \u05dc\u05d4\u05d9\u05d5\u05ea \u05de\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05dc\u05d7\u05d9\u05d9\u05dd"

“בשדות ישראל למדנו להיות מורים לחיים”

ב'שדות ישראל' התרחש תהליך שהוא יותר חשוב ויותר משמעותי משנים של יעוץ ארגוני.
הנחיית הקבוצות כל כך אינטליגנטית וכל כך לא מלאכותית, אני אף פעם לא ראיתי חדר מורים באופוריה כל כך גבוהה וכל כך גדולה. הם אמרו אנחנו רוצים עוד, אנחנו רוצים המשך! מורה מאושר ומורה מחוזק עומד אחרת בפני הכיתה, ואת זה קיבלנו בשדות ישראל
אם את מנהלת בית ספר, אני מציעה לך לקחת את כל הצוות, ליום שהוא צירוף של תענוג אמתי ולמידה.

בתיה ברואנר, מנהלת תיכון עירוני א', חיפה
נגישות